"Padruni e Guarzuni "di Angelo Siciliano, tratti da Lo zio d’America,  
     editore Menna,  Avellino 1988.
Ritorna ad Articoli e saggi


PADRUNI E GUARZUNI


Quann’era tiémpu di miténza,
li mititùri, dòppu magnàtu,
si mittévunu ‘ncòpp’a li fiérri
di la chiàzza, cu’ la jàura
e aspittàvunu. Li massàri
arrivàvunu ‘ncopp’a li gghjummènti:
ploc-ploc, ‘ncopp’a li vàsuli
di la vìia. Cu’ lu ditu o la pònta
di lu scuriàtu, ‘nzincàvunu:
« Tu tu e tu, crai minìti andò me,
a mmète cu li spese ». Li mmèzze
fàuci rumanèvunu ‘n tèrra.
Lu padròne cu’ la massarija ròssa,
accugliéva ‘na squadra d’uòmmini
ca si juncàvunu ‘nd’à la pèzza.
Pi’ magnàni: ‘nu caudàru
di cicatiéddri e zzucu cu’ la còtica.
Diceva zi’ Rosa, la mugliére
di lu padrone: «Si ci jòcca
nun ci chiòve, ‘ncòpp’a la farnàta».
Finùtu di mète e di scugnàni,
a li quìnnici d’aùstu, uòmmini
fatti e guagliùni si circàvunu
lu padrone, pi’ ghiì a guarzòne
e ffà li ualàni appriéssu
a li bbàcchi o li picuràli
pi’ ‘n’annu sànu. Tuttu pi’ li spese,
còcche ssòldu e ‘nu purciéddru.
A Santa Maria, l’ottu sittembre,
si putéva cagnà padrone.
Ogni quinnicìna, turnàvunu
a lu paese, l’uòmmini da li mugliéri
e li uagliùni da li mmàmmura.
Cu’ li mmigraziùni, doppu lu Sissànta,
li uarzùni hannu pigliàtu
ati bìj. Cocchidùnu
s’ave fatti li sòldi e la massarìja
s’av’accattàta da tu padrone
di ‘no vòta. ‘Nd’à la stàddra,
mò ci stà lu trattore p’arà;
tu llàttu s’accatt’a la putéja,
lu granu si mòte cu’ la mititrébbia,
lu ffiénu si fà cù la fauciatrìce.

 


PADRONI E GARZONI

Quand’era tempo di mietitura,
i mietitori, dopo pranzo,
 si mettevano sui ferri
della piazza, col caldo
 e aspettavano, I padroni delle masserie arrivavano sulle giumente:
ploc-ploc, sui basoli della via. Col dito o la punta della frusta, indicavano:
« Tu, tu e tu, domani venite da me, a mietere con le spese ».
 Le mezze falci (incapaci) non erano assunte.
Il padrone con la masseria grossa, assumeva una squadra di uomini che si davano da fare nel campo. Per pranzo: una caldaia
di gnocchi e ragù con la cotica.
Diceva zia Rosa, la moglie del padrone: « Se ci fiocca (formaggio) non ci piove (ragù), sulla polenta ».
 Finito di mietere e di trebbiare,
il quindici agosto, uomini
 maturi e ragazzi sceglievano il padrone, per andare garzoni
e fare i bifolchi dietro le mucche o i pecorai per un anno intero.
 Tutto per le spese, qualche soldo e un maialetto.
A Santa Maria, l’otto settembre, si poteva cambiare padrone.
Ogni quindici giorni, tornavano in paese, gli uomini dalle mogli
e i ragazzi dalle madri.
Con le migrazioni, dopo
il Sessanta, i garzoni hanno preso altre strade. Qualcuno
 si è fatto i soldi e la masseria
 si è comprata dal padrone di una volta, Nella stalla,
ora c’è un trattore per arare; il latte si compra in negozio,
il grano si miete con la mietitrebbiatrice il fieno si fa con la falciatric
e.